Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanrug

Llanrug - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Charles Wyn Jones Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd