Canlyniadau etholiad ar gyfer Nefyn

Nefyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau %
Gruffydd Williams Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd