Executive post

Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a Chymuned

Disgrifiad

Cyfrifoldeb am:

 

Datblygu’r Economi a Chymuned

Tlodi

Gwneir y swydd gan