Manylion y mater

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: Gohiriwyd

Wardiau a effeithir: Llanbedrog;

Eitemau