Manylion y mater

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Wardiau a effeithir: Tregarth a Mynydd Llandygai;

Eitemau