Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cais Rhif C18/0941/14/MG - Cyn safle Ysgol yr Hendre, Caernarfon