Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cais Rhif C19/0014/19/LL Tir ger Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Caernarfon