Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cais Rhif C19/0950/21/LL Tir Gyferbyn Maes Bleddyn, Bethesda