Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cais Rhif C20/0848/11/LL 137 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NT