Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 6ed Rhagfyr, 2018 1.00 y.h. - Y Cyngor

8. CYNLLUN GOSTYNGIADAU TRETH CYNGOR 2019/20


Cyfarfod:  Dydd Iau, 6ed Rhagfyr, 2018 1.00 y.h. - Y Cyngor

9. TRETH CYNGOR: HAWL DISGRESIWN I GANIATAU DISGOWNTIAU A / NEU GODI PREMIWM


Cyfarfod:  Dydd Iau, 7fed Mawrth, 2019 1.00 y.h. - Y Cyngor

16c Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Alwyn Gruffydd


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 1.00 y.h. - Y Cyngor

8. STRATEGAETH TAI