Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Tachwedd, 2018 10.30 y.b. - Pwyllgor Craffu Gofal

4. AROLYGIAD O WASANAETHAU PLANT CYNGOR GWYNEDD


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Tachwedd, 2018 10.30 y.b. - Pwyllgor Craffu Gofal

5. ADRODDIAD BLYNYDDOL AR YMDRIN A CHWYNION A CHEISIADAU GWYBODAETH YR ADRAN PLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD 2017-18


Cyfarfod:  Dydd Iau, 15fed Tachwedd, 2018 10.30 y.b. - Pwyllgor Craffu Gofal

5. STRATEGAETH DIGARTREFEDD


Cyfarfod:  Dydd Iau, 15fed Tachwedd, 2018 10.30 y.b. - Pwyllgor Craffu Gofal

6. RECRIWTIO A CHADW STAFF GOFAL CARTREF YNG NGWYNEDD - POBL HYN


Cyfarfod:  Dydd Iau, 6ed Mehefin, 2019 10.30 y.b. - Pwyllgor Craffu Gofal

7. ANAWSTERAU RECRIWTIO


Cyfarfod:  Dydd Iau, 12fed Medi, 2019 10.30 y.b. - Pwyllgor Craffu Gofal

5. ADRODDIAD YMCHWIL CEFNOGI POBL ANABL YN GWYNEDD