Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 8BF

Cyswllt:    Bethan Adams
01286 679020
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Councillor Kenneth P. Hughes Aelod Cabinet Mynychwyd
Gareth Thomas Aelod Cabinet Mynychwyd
Councillor Wyn Ellis Jones Aelod Cabinet Mynychwyd
Councillor Eryl Williams Cadeirydd Mynychwyd
Councillor Chris Bithell Aelod Cabinet Mynychwyd
Councillor Michael Williams Is-Gadeirydd Mynychwyd
Diane Chisholm Cyfetholedig Mynychwyd
Annwen Morgan Cyfetholedig Mynychwyd
Jonathan Morgan Cyfetholedig Mynychwyd
Alison Fisher Cyfetholedig Ymddiheuriadau