Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans E-bost: lowrihafevans@gwynedd.gov.uk
01286 679 878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Is-Gadeirydd Mynychwyd
Christopher Hughes Aelod Absennol
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
W. Tudor Owen Cadeirydd Ymddiheuriadau
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Peter Read Aelod Ymddiheuriadau
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Ann Williams Aelod Mynychwyd
John Wyn Williams Aelod Mynychwyd
R. H. Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Ymddiheuriadau
Vacant Seat - Llais Gwynedd Aelod Disgwyliedig
Gwenan Mai Roberts Swyddog Yn bresennol