Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Gwyrfai, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Jacqueline Hughes Aelod Annibynnol Ymddiheuriadau
Aled Jones Aelod Annibynnol Mynychwyd
Margaret E.Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
David Wareing Aelod Annibynnol Mynychwyd
Einir Young Cadeirydd Ymddiheuriadau
Richard Parry Hughes Aelod Pwyllgor Cymuned Mynychwyd