Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans 01286 679 878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Sion W. Jones Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Owen Eilydd Mynychwyd