Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Glyder Fawr, Swyddfeydd y Cyngor, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1BN

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Sioned Larsen Public Disgwyliedig
Stephen Williams Public Disgwyliedig
Ioan Thomas Aelod Disgwyliedig
Ceri Cunnington Aelod Disgwyliedig
Eleri Jones Aelod Disgwyliedig
Tal Michael Aelod Disgwyliedig
Elfyn Owen Aelod Disgwyliedig
Sian Tomos Aelod Disgwyliedig
Katherine Toms Aelod Disgwyliedig
Dafydd Watts Aelod Disgwyliedig
Bethan Russell Williams Aelod Disgwyliedig
Cyfieithwyr Swyddog Disgwyliedig
Morwena Edwards Swyddog Disgwyliedig
Janet Roberts Swyddog Disgwyliedig
Llywela Haf Owain Swyddog Disgwyliedig
Delyth Ross Swyddog Disgwyliedig
Ann Elizabeth Roberts Secretary Disgwyliedig
Aled Davies Swyddog Disgwyliedig
Marian Parry Hughes Swyddog Disgwyliedig
Gwyn Morris Jones Swyddog Disgwyliedig
Sioned Eirian Williams Swyddog Disgwyliedig
Simon Glyn Aelod Disgwyliedig
Richard Medwyn Hughes Aelod Disgwyliedig
Nia Wyn Jeffreys Aelod Disgwyliedig
Eryl Jones-Williams Aelod Disgwyliedig
Beth Lawton Aelod Disgwyliedig
Mike Stevens Aelod Disgwyliedig
Mair Rowlands Aelod Disgwyliedig
Gareth Wyn Griffith Aelod Disgwyliedig
Dilwyn Morgan Aelod Disgwyliedig
W. Gareth Roberts Aelod Disgwyliedig