Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Sioned Williams
01286 679729
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Elwyn Edwards Aelod Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Cadeirydd Mynychwyd
Judith Mary Humphreys Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Aelod Ymddiheuriadau
Kevin Morris Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Is-Gadeirydd Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Sedd Wag - Annibynnol Unedig Gwynedd Aelod Disgwyliedig
Annwen Daniels ex-Officio Disgwyliedig
Annwen Hughes ex-Officio Disgwyliedig