Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Craig ab Iago Aelod Ymddiheuriadau
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Freya Hannah Bentham Aelod Mynychwyd
Dylan Bullard Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Steve Collings Aelod Mynychwyd
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Robert Glyn Daniels Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Ymddiheuriadau
Elwyn Edwards Aelod Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
Dylan Fernley Aelod Mynychwyd
Peter Antony Garlick Aelod Mynychwyd
Simon Glyn Is-Gadeirydd Mynychwyd
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Louise Hughes Aelod Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Judith Mary Humphreys Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
Aeron M. Jones Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Morris Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Keith Jones Aelod Mynychwyd
Kevin Morris Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
Sion W. Jones Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
I. Dilwyn Lloyd Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Linda Morgan Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Cadeirydd Mynychwyd
W. Roy Owen Aelod Ymddiheuriadau
Jason Wayne Parry Aelod Mynychwyd
Nigel Pickavance Aelod Mynychwyd
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Peter Read Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Mynychwyd
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
W. Gareth Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Mair Rowlands Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Dyfrig L. Siencyn Aelod Mynychwyd
Mike Stevens Aelod Mynychwyd
Gareth Thomas Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Ymddiheuriadau
Catrin Elen Wager Aelod Mynychwyd
Cemlyn Rees Williams Aelod Mynychwyd
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Mynychwyd
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Gethin Glyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd