Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Freya Hannah Bentham Aelod Mynychwyd
Steve Collings Aelod Absennol
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Ymddiheuriadau
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Judith Mary Humphreys Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Cadeirydd Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Ymddiheuriadau
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Is-Gadeirydd Mynychwyd
Cemlyn Rees Williams Aelod Mynychwyd
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Anest Gray Frazer Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Dylan Davies Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Karen Vaughan Jones Cyfetholedig Absennol
Dilwyn Elis Hughes Cyfetholedig Mynychwyd
David Healey Cyfetholedig Ymddiheuriadau