Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Elwyn Edwards Cadeirydd Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Catrin Elen Wager Aelod Mynychwyd
Cemlyn Rees Williams Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
I. Dilwyn Lloyd Aelod Mynychwyd
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Mynychwyd