Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

Cyswllt:    Bethan Adams
01286 679020
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Dylan Bullard Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Stephen W. Churchman Aelod Ymddiheuriadau
Anwen J. Davies Aelod Ymddiheuriadau
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Ymddiheuriadau
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Sian Wyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Peter Read Aelod Absennol
Dewi Wyn Roberts Cadeirydd Mynychwyd
W. Gareth Roberts Aelod Absennol
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Ymddiheuriadau
Eirwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd