Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Gwyrfai, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Steve Collings Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Ymddiheuriadau
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Sion Owen Swyddog Disgwyliedig
Eirian Roberts Swyddog Disgwyliedig
Cyfieithwyr Swyddog Disgwyliedig