Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Eryl Jones-Williams Cadeirydd Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Ymddiheuriadau
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Is-Gadeirydd Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Annwen Daniels Aelod Ymddiheuriadau
Linda Ann Jones Aelod Ymddiheuriadau
Rheinallt Puw Aelod Ymddiheuriadau
Peter Read Aelod Mynychwyd
Catrin Elen Wager Aelod Ymddiheuriadau