Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Pencadlys Caernarfon

Cyswllt:    Lowri Haf Evans 01286 679 878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Nia Haf Davies Swyddog Disgwyliedig
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
Lowri Haf Evans Swyddog Disgwyliedig
Rhun ap Gareth Swyddog Disgwyliedig
Simon Glyn Aelod Ymddiheuriadau
Gareth James Swyddog Disgwyliedig
Gareth Jones Swyddog Disgwyliedig
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd