Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Bethan Adams
01286 679020
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Aled Ll. Evans Aelod Ymddiheuriadau
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Berwyn Parry Jones Aelod Ymddiheuriadau
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Gethin Glyn Williams Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Cadeirydd Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Angela Russell Is-Gadeirydd Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Sion W. Jones Aelod Absennol
Mrs Sharon Warnes Aelod Lleyg Mynychwyd
Edgar Wyn Owen ex-Officio Yn bresennol
Ioan Thomas Aelod Cabinet Yn bresennol