Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Disgwyliedig
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Ymddiheuriadau
W. Gareth Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Gethin Glyn Williams Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Cadeirydd Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Angela Russell Is-Gadeirydd Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Vacant Seat - Gwynedd United Independents Aelod Disgwyliedig
Sion W. Jones Aelod Mynychwyd
Mrs Sharon Warnes Aelod Lleyg Mynychwyd
Edgar Wyn Owen ex-Officio Disgwyliedig
Simon Glyn ex-Officio Disgwyliedig