Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

Cyswllt:    Bethan Adams
01286 679020
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Dylan Bullard Is-Gadeirydd Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Absennol
Anwen J. Davies Aelod Ymddiheuriadau
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Absennol
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Jones Aelod Mynychwyd
Peter Read Aelod Absennol
Dewi Wyn Roberts Cadeirydd Mynychwyd
W. Gareth Roberts Aelod Absennol
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Mynychwyd
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Absennol
Dafydd Meurig Aelod Cabinet Yn bresennol