Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

Cyswllt:    Annes Sion
01286 679490
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Dylan Bullard Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Stephen W. Churchman Aelod Disgwyliedig
Anwen J. Davies Aelod Disgwyliedig
Aled Ll. Evans Aelod Disgwyliedig
Simon Glyn Aelod Disgwyliedig
E. Selwyn Griffiths Aelod Disgwyliedig
Alwyn Gruffydd Aelod Disgwyliedig
John Brynmor Hughes Aelod Disgwyliedig
Nia Wyn Jeffreys Aelod Disgwyliedig
Aled Wyn Jones Aelod Disgwyliedig
Gareth Jones Aelod Disgwyliedig
Peter Read Aelod Disgwyliedig
Dewi Wyn Roberts Cadeirydd Disgwyliedig
W. Gareth Roberts Aelod Disgwyliedig
Angela Russell Aelod Disgwyliedig
Hefin Underwood Aelod Disgwyliedig
Eirwyn Williams Aelod Disgwyliedig
Gareth Williams Aelod Disgwyliedig
Gruffydd Williams Aelod Disgwyliedig
Owain Williams Aelod Disgwyliedig