Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

Cyswllt:    Bethan Adams
01286 679020
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Elwyn Edwards Cadeirydd Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Ymddiheuriadau
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Ymddiheuriadau
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
I. Dilwyn Lloyd Aelod Ymddiheuriadau
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Annwen Daniels Aelod Lleol Yn bresennol
John Brynmor Hughes Aelod Lleol Yn bresennol