Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Robert Glyn Daniels Aelod Mynychwyd
Elwyn Edwards Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Kevin Morris Jones Aelod Mynychwyd
Linda Morgan Aelod Ymddiheuriadau
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Mike Stevens Aelod Ymddiheuriadau
Gethin Glyn Williams Is-Gadeirydd Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Ymddiheuriadau
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Cadeirydd Ymddiheuriadau
Angela Russell Aelod Mynychwyd