Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679 878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Steve Collings Aelod Absennol
Annwen Hughes Is-Gadeirydd Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Jason Wayne Parry Aelod Mynychwyd
Peter Read Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Cadeirydd Mynychwyd
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Ymddiheuriadau
Vacant Seat - Individual Member Aelod Disgwyliedig
Gareth Jones Aelod Mynychwyd
W. Roy Owen Aelod Mynychwyd
Gwenan Mai Roberts Swyddog Yn bresennol
W. Gareth Roberts Aelod Mynychwyd