Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 8BF

Cyswllt:    Annes Sion
01286 679490
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Councillor Meirion Jones Aelod Cabinet Mynychwyd
Councillor Garffild Lewis Aelod Cabinet Mynychwyd
Councillor Huw Hilditch-Roberts Aelod Cabinet Mynychwyd
Councillor Ian Roberts Aelod Cabinet Mynychwyd
Councillor Phil Wynn Aelod Cabinet Mynychwyd
Cemlyn Rees Williams Aelod Cabinet Mynychwyd
Rosalind Williams Cyfetholedig Disgwyliedig
Haf Williams Cyfetholedig Disgwyliedig
Peter Agnew Cyfetholedig Disgwyliedig
Jonathan Morgan Cyfetholedig Mynychwyd
Alison Fisher Cyfetholedig Disgwyliedig
Arwyn Williams Advisory Member Disgwyliedig
Dr Lowri Brown Advisory Member Disgwyliedig
Karen Evans Advisory Member Mynychwyd
Claire Homard Advisory Member Disgwyliedig
Ian Roberts Advisory Member Mynychwyd
Garem Jackson Advisory Member Mynychwyd
Arwyn Thomas Swyddog Disgwyliedig
Iwan G. Evans Swyddog Disgwyliedig
Dafydd L. Edwards Swyddog Mynychwyd
Steve Vincent Swyddog Disgwyliedig
Susan Owen Jones Swyddog Disgwyliedig
Dr Gwynne Jones Swyddog Mynychwyd
Rhys Howard Hughes Swyddog Disgwyliedig
Alwyn Jones Swyddog Mynychwyd