Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor, Swyddfa'r Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA

Cyswllt:    Lowri Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Dylan Bullard Aelod Absennol
Peter Read Aelod Ymddiheuriadau
Hefin Underwood Aelod Mynychwyd
Ifor Hughes Cyfetholedig Absennol
Stephen Tudor Cyfetholedig Mynychwyd
Michael Sol Owen Cyfetholedig Mynychwyd
David Dewsbury Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Wil Partington Cyfetholedig Mynychwyd
Andrew Picken Cyfetholedig Absennol
Cynghorydd Mici Plwm Cyfetholedig Mynychwyd
Alwyn Roberts Cyfetholedig Ymddiheuriadau
David Williams Gwestai Disgwyliedig
Councillor Rob Triggs Gwestai Disgwyliedig
Dr John Jones-Morris Gwestai Disgwyliedig
Gareth Thomas Gwestai Mynychwyd