Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Craig ab Iago Aelod Disgwyliedig
Peter Antony Garlick Aelod Disgwyliedig
Gareth Wyn Griffith Aelod Disgwyliedig
Judith Mary Humphreys Aelod Disgwyliedig
Berwyn Parry Jones Aelod Disgwyliedig
Charles Wyn Jones Aelod Disgwyliedig
Elwyn Jones Aelod Disgwyliedig
Eric M. Jones Aelod Disgwyliedig
Kevin Morris Jones Aelod Disgwyliedig
Sion W. Jones Aelod Disgwyliedig
Olaf Cai Larsen Aelod Disgwyliedig
I. Dilwyn Lloyd Cadeirydd Disgwyliedig
Edgar Wyn Owen Aelod Disgwyliedig
W. Roy Owen Aelod Disgwyliedig
Jason Wayne Parry Aelod Disgwyliedig
Ioan Thomas Aelod Disgwyliedig
Cemlyn Rees Williams Aelod Disgwyliedig
Elfed Williams Aelod Disgwyliedig