Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Cyswllt:    Rebeca Jones
01286 679890
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cynghorydd Richard Dew Is-Gadeirydd Mynychwyd
Cynghorydd John Griffith Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Kenneth Hughes Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod Disgwyliedig
Cynghorydd Richard O Jones Aelod Ymddiheuriadau
Cynghorydd Bryan Owen Aelod Ymddiheuriadau
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Owain Williams Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Wyn Griffith Cadeirydd Mynychwyd