Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   TRAWSFYNYDD, BLAENAU FFESTINIOG LL41 4UW

Cyswllt:    RHONWEN JONES
01286 679780
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Freya Hannah Bentham Aelod Mynychwyd
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Robert Glyn Daniels Aelod Mynychwyd
Elwyn Edwards Aelod Absennol
Alan Jones Evans Aelod Absennol
Annwen Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Louise Hughes Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Ymddiheuriadau
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Ymddiheuriadau
Dilwyn Morgan Aelod Ymddiheuriadau
Linda Morgan Aelod Ymddiheuriadau
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Ymddiheuriadau
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Dyfrig L. Siencyn Aelod Ymddiheuriadau
Mike Stevens Aelod Ymddiheuriadau
Gareth Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Gethin Glyn Williams Aelod Mynychwyd