Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Dwyryd, Penrhyndeudraeth

Cyswllt:    Rhonwen Jones
01286 672780
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Dilwyn Williams Swyddog Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Ymddiheuriadau
Llywela Haf Owain Swyddog Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Absennol
Gethin Glyn Williams Aelod Mynychwyd