Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon

Cyswllt:    Eirian Roberts
(01286) 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Is-Gadeirydd Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Cadeirydd Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd