Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Pencadlys Caernarfon

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Dafydd Owen Aelod Disgwyliedig
Edgar Wyn Owen Aelod Disgwyliedig
Elfed Williams Aelod Disgwyliedig
Dilwyn Morgan Aelod Lleol Disgwyliedig
W. Roy Owen Aelod Lleol Disgwyliedig