Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Neuadd Dyfi, Aberdyfi, LL35 0NR

Cyswllt:    Lowri Haf Evans E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru
01286 679 878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Dewi Owen Aelod Disgwyliedig
Anne Lloyd Jones Aelod Disgwyliedig
Mike Stevens Aelod Disgwyliedig
Councillor Bob Tyrrell Cyfetholedig Disgwyliedig
Nick Dawson Cyfetholedig Disgwyliedig
David Williams Cyfetholedig Disgwyliedig
Huw Evans Cyfetholedig Disgwyliedig
Nigel Willis Cyfetholedig Disgwyliedig
Desmond George Cyfetholedig Disgwyliedig
Councillor Brian Bates Cyfetholedig Disgwyliedig
Peter Read Gwestai Disgwyliedig
Dr John Jones-Morris Gwestai Disgwyliedig
Councillor Rob Triggs Gwestai Disgwyliedig
Llyr Jones Swyddog Disgwyliedig
Barry Davies Swyddog Disgwyliedig
William Stockford Swyddog Disgwyliedig
Mererid Watt Swyddog Disgwyliedig
Gareth Thomas Aelod Cabinet Disgwyliedig