Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
iaith@gwynedd.llyw.cymru Public Mynychwyd
Elwyn Edwards Aelod Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Gareth A. Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Cadeirydd Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
I. Dilwyn Lloyd Aelod Ymddiheuriadau
Eirwyn Williams Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Ymddiheuriadau
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Morris Jones Aelod Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Mynychwyd
Steve Collings Aelod Lleol Mynychwyd
Robert Glyn Daniels Aelod Lleol Disgwyliedig
Dewi Wyn Roberts Aelod Lleol Ymddiheuriadau
W. Gareth Roberts Aelod Lleol Ymddiheuriadau
Paul John Rowlinson Aelod Lleol Mynychwyd
Lowri Haf Evans Swyddog Yn bresennol
Delyth Lowe Swyddog Disgwyliedig
Delyth Mair Jones Swyddog Disgwyliedig
Elin Angharad Williams Swyddog Disgwyliedig
Dafydd Meurig Aelod Lleol Mynychwyd