Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Annes Sion
01286 679490
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cynghorydd Julie Fallon Aelod Cabinet Disgwyliedig
Cynghorydd Meirion Jones Aelod Cabinet Disgwyliedig
Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod Cabinet Disgwyliedig
Cynghorydd Ian Roberts Aelod Cabinet Disgwyliedig
Cynghorydd Phil Wynn Aelod Cabinet Disgwyliedig
Cynghorydd Cemlyn Williams Aelod Cabinet Disgwyliedig
Rosalind Williams Cyfetholedig Disgwyliedig
Claire Armitstead Cyfetholedig Disgwyliedig
Richard Collet Cyfetholedig Disgwyliedig
Jonathan Morgan Cyfetholedig Disgwyliedig
Alison Fisher Cyfetholedig Disgwyliedig
Dr Lowri Brown Advisory Member Disgwyliedig
Claire Homard Advisory Member Disgwyliedig
Garem Jackson Advisory Member Disgwyliedig
Rhys Howard Hughes Advisory Member Disgwyliedig
Karen Evans Advisory Member Disgwyliedig
Geraint Davies Advisory Member Disgwyliedig
Dafydd L. Edwards Swyddog Disgwyliedig
Sion Huws Swyddog Disgwyliedig
Susan Owen Jones Swyddog Disgwyliedig
Annwen Morgan Swyddog Disgwyliedig
Arwyn Thomas Swyddog Disgwyliedig
Alwyn Jones Swyddog Disgwyliedig