Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol - Virtual Meeting

Cyswllt:    Natalie Lloyd Jones
E-bost: NatalieLloydJones@gwynedd.llyw.cymru
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Simon Glyn ex-Officio Absennol
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Cadeirydd Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Ymddiheuriadau
Judith Mary Humphreys Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Mynychwyd
Natalie Lloyd Jones Swyddog Disgwyliedig