Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Ms Lis Williams Public Mynychwyd
Jim Hughes Public Ymddiheuriadau
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Mynychwyd
Sgt 2600 Chris Hargrave Public Mynychwyd
Ms Susan Hayley Meek Public Mynychwyd
Delyth Mair Jones Public Disgwyliedig
Moira Ann Duell-Parri Swyddog Yn bresennol
Robert Arthur Taylor Swyddog Yn bresennol