Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Elwyn Jones ex-Officio Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Ymddiheuriadau
Eric M. Jones Aelod Ymddiheuriadau
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Dyfrig L. Siencyn Aelod Mynychwyd
Gethin Glyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Peter Read Aelod Ymddiheuriadau
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Eurig Williams Swyddog Yn bresennol
Dafydd Gibbard Swyddog Yn bresennol