Bangor (Dinas)

Aelodaeth

Clerk

Ian Jones

Clerc Cyngor Dinas Bangor
City Council Offices
Ffordd Gwynedd
Bangor, Gwynedd
LL57 1DT

Rhif ffôn Ffôn: 01248 352 421

E-bost cartref:  townclerk@bangorcitycouncil.com