Caernarfon (Tref Brenhinol)

Aelodaeth

Clerk

Mrs Katherine Owen

Clerc Cyngor Tref Caernarfon (Tref Frenhinol)
c/o Adeilad yr Institiwt
Allt Pafiliwn
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1AT

Rhif ffôn Ffôn: 01286 672943

E-bost cartref:  clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru