Llanaelhaearn

Aelodaeth

Clerk

Miss Mary C Jones

Clerc Cyngor Cymuned Llanaelhaearn
Merbwll, Penlon Trefor
Ffordd Clynnog
Caernarfon, Gwynedd
LL54 5AB

Rhif ffôn Ffôn: 01286 660768

Ffôn symudol: 07879 825459

E-bost cartref:  mary.jones17@btinternet.com