Nefyn (Tref)

Aelodaeth

Clerk

Catrin Heledd Roberts

Cadeirydd Cyngor Tref Nefyn
Glandwr
Lôn Tan y Bryn
Morfa Nefyn, Pwllheli
LL53 6BU

Ffôn symudol: 07880737298

E-bost:  catbono@live.co.uk