Corris

Aelodaeth

Clerk

Mrs Christina Miller

Clerc Cyngor Cymuned Corris
Suite 1, Fronfelen Hall
Corris
Machynlleth, Powys
SY20 9TF

Rhif ffôn Ffôn: 01654 761307

E-bost cartref:  corriscommunitycouncil@gmail.com